top of page

Om Forfatteren:

Peter Aagard

Jeg har skrevet denne bog om billedhugger, stukkatør, keramiker og dekorationsmaler EILIF MØLLERS VIRKE og LIV, som en kæmpe hyldest til ham og i taknemlighed for, at jeg hver dag kan gå og se og glæde mig over og blive inspireret af hans fantastiske DEKORATIVE unikke UNIVERS af flotte colorerede udkast, oliemalerier og nyde synet af hans smukke glaserede keramikvaser, som omgiver mig i mit hjem.

 

Stilperioden vi befinder os i på dette tidspunkt hedder i Danmark SKØNVIRKE. Den var kendetegnet ved et japansk inspireret organisk formsprog af slyngede planter, blomster, træer og elementer af havets flora og fauna, der i den grad også kendetegner EILIF MØLLERS kunst. EILIF MØLLERS største inspiratorer var dekorationsmaleren englænderen WILLIAM MORRIS og keramikeren THORVALD BINDESBØLL.

 

Samtidig med udgivelsen af denne bog har jeg så også givet alle muligheden for at opleve EILIF MØLLERS store alsidige DEKORATIVE UNIVERS.

 

EILIF MØLLER har om nogen fortjent at blive hevet ud af skyggen ud i lyset.

 

Mit udgangspunkt for at skrive denne bog var et ganske sparsomt kildemateriale arvet i flere generationsled fra min stedmormors søster VALBORG MØLLER, som var gift med EILIF MØLLER. Det var 2 arbejdsmapper med ca. 350 colorerede udkast til dekoration af vægge/lofter, møbler, lamper, reklamer, karminovnsskærme, smykker, keramik etc. og 2 keramikvaser og en vielsesattest.

 

Ud fra det søgte jeg oplysninger på bl.a. Landsarkivet i København og Rigsarkivet, fik informationer jeg så kunne gå videre med og sidenhen har det været en lang og uhyre interessant og spændende rejse, hvor jeg hele tiden har kunnet udbygge min viden om EILIF MØLLERS LIV og VIRKE og det har givet mig nye spor at gå efter i min søgen efter skriftlige kilder, fotos etc., som dokumentation til min bog.

 

EILIF MØLLERS store engagement har ført mig rundt i hele Danmark bl.a. til København, Ålborg, Kolding, Horsens, Helsingør, Middelfart, Roskilde og Randers, hvor han har haft kunstneriske opgaver for byernes kendteste arkitekter og udstillet sin egen keramik og keramikken fra MØLLER OG BØGELYS KUNSTKERAMISKE FABRIK, hvor han var kunstnerisk leder.

 

Jeg er virkelig blivet glædelig overrasket over at se, hvor alsidig og dygtig en kunstner han har været.

 

Jeg så flot udført stukarbejde, smukt dekorerede altertavler og prædikestole, kunstfærdigt dekorerede kaminovne, de flotteste restauranter og biografer i Danmark dekoreret med orientalske

væg/loftmotiver, originalt keramik etc.

 

Alt mit arbejde er så samlet i denne bog om EILIF MØLLERS LIV og VIRKE.

_48W9921_2.jpg
Udtalelser

Materialevurdering

Kort om bogen

Præsentationen af den alsidige kunstner, billedhugger, keramiker m.m. Eilif Møller og hans liv og virke. For den kunstinteresserede læser.

Beskrivelse

Bogen består af seks kapitler med overskrifter som "Eilif Møller - en kunstner af sin samtid", "Skønvirketiden", og "Etablering af Møller og Bøgelys keramiske kunstbrænderi". Kapitlerne er yderligere delt op i tidsperioder, som går kronologisk fra 1885-1905, 1905-1917, 1917-1920 og 1920-1931. Bagerst i bogen findes biografi om kunstneren. Bogen er tilsat farvefotos af kunstnerens værker. Forfatteren Peter Aagard er i familie med kunstneren.

Vurdering

Flot og interessant udgivelse, som giver et godt indblik i kunstneren Eilif Møllers liv og virke, og de flotte farvefotos gengiver en stor del af hans kunst. Her kan nævnes både keramik, kakkelovnsskærme og stuk. Samtidig giver bogen også et fint indblik i stilretningen "Skønvirke". Forfatterens begejstring for kunstneren smitter af på læseren, og den grundige og gennemarbejdede udgivelse giver lyst til at kigge nærmere på kunstnerens værker.

Andre bøger om samme emne

Der findes ikke andre udgivelser om Eilif Møller. Hvis man gerne vil læse mere om skønvirkeperioden, kan Kunstarternes forbrødring anbefales, mens Thorvald Bindesbøll omhandler en af hovedskikkelserne fra perioden.

Til biliotekaren

Kan anskaffes på alle større biblioteker. Et fint supplement til bibliotekets kunstsamling. Materialet er vurderet af Merete Trap.

bottom of page